The Swedish Dance History ep. ...

okt 25, 2012 by

The Swedish Dance History er en bok på 1000 sider som blir gitt ut årlig de neste 20 åra (dette er altså fjerde året), initiert...

read more

Dure på

okt 17, 2012 by

Om å dure på 1: Kjære alle danserar med tyngde. I bekkenet. Eg likar at golvet ristar, når du tek stor plass. Eg kjenner ditt, i...

read more

Sansing og nonsens

okt 16, 2012 by

Denne hausten deltek eg på eit nystarta emne på masternivå ved Høgskulen i Volda. Emnet heiter “Å skape meining”, og er...

read more

Tracing my questions -about be...

okt 14, 2012 by

Being in control, technically excellent, versatile, intelligent, charismatic, creative, flexible, communicative, beautiful. Being a...

read more

Koreografikk

okt 10, 2012 by

Å bruke skriftspråk for å skrive dans er en kroppslig prosess. Når jeg skriver meg fram til tekst, må jeg hele tiden kjenne etter...

read more