Grunnloven § 100: ”Ytringsfrihed bør finde Sted.”

nov 2, 2012 by

For meg er det viktig å finne de rette ordene for dansen jeg bedriver. Det er noe med å si ordene høyt, å høre ordet jeg har sagt forlate munnen min, som er med på å skape en nødvendig distanse til det fysiske arbeidet. Å formulere ord, å finne et eget språk, hjelper meg med nyansene i dansen min, og fungerer som en slags parallell praksis for å bearbeide, forvalte og komme meg videre fra gårsdagens dans. Og siden dans jo er et slags komplekst sammensurium basert på kroppens opplevde erfaringer, primærbehov og alskens barndomstraumer, you name it, den helhetlige kroppen et cetera, er ord det perfekte motstykke i dét de søker å skille det ene fra det andre og skape et nytt rom i mellom der. Ordene fjerner opplevelsen av magi i jakten på en bredere og mer altomfattende magi, med potensial til å romme flere enn en selv. Ytringsarbeidet gjør meg mindre naiv og forvirret, i tillegg til at det styrker danseutøvelsen min til slik jeg vil den skal være.

Jeg har lenge satt spørsmålstegn ved danseutdanningene våre her til lands og undret meg over hvor mye det går an å få klemt inn av dansepraksis i løpet av en dag uten den minste grad av kollektiv refleksjon rundt det vi gjør. Jeg forstår at dette henger sammen med en sterk ikke-verbal dansetradisjon, men hey, vi lever i et av de mest velutviklete demokratiene i VERDEN (puh!), så hvorfor ikke se dette som en styrke og innføre verbal praksis på lik linje med den fysiske praksisen? Så kan man øve seg på formidlingsevnen i samme slengen. Hjerne og skrott henger i hop og om noen er i tvil, les Merleau-Ponty, han har allerede funnet ut av dette for oss. Da kan i så fall danseutdanningene i større grad bli en del av resten av samfunnet og dem som har tatt en danseutdannelse kan sleppe å være rare utskudd uten språk.

Den viktigste formidleren av ord i en dansepraktisk sammenheng for meg, er og har vært dansekunstner og poet Julyen Hamilton (www.julyenhamilton.com). Han evner på et svært intelligent vis å sette ord på det som ligger under alt det synlige, fysiske arbeidet, fra hvor vi lager/skaper/gjør det vi gjør, og ikke minst, setter dette i sammenheng med lengre historiske linjer, ulike kunstneriske uttrykk og tradisjoner, nåtidige samfunnstendenser og kroppstabuer. Han tar gjerne i bruk poesi i undervisningssammenheng og bruker selv stemme og ord/tekst i sine egne forestillinger. Han er en danser med en fysisk tilnærming til bruk av stemme og inspirerer meg til å legge til stemme og ord/tekst som en del av min dansepraksis.

Som dansekunstner tror jeg det er viktigere enn noensinne å være i stand til å ytre seg om det vi driver med, enten det er til en nabo, en kollega, på nett, eller i en offentlig debatt. Finn din egen måte, alt trengs! Les bøker, skaff deg faglig informasjon, produser ny kunnskap og bli med framover. Vi er et lite felt og må selv sørge for at vi består som arbeidende kunstnergruppe på lik linje med andre arbeidende kunstnergrupper, ellers møter vi dampveivalsen allerede i døra. Og vi skal til månen.

Skrevet av Marte Reithaug Sterud

Related Posts

Tags

Share This

2 Comments

 1. Emilie Dahlén

  Tusen takk för viktigt inlegg!
  Jeg er glad för å se en slik side med mulighet för yttringer å dialog runt det vi driver med, dansekunst!
  Jeg tror at det er en nödvändighet å sette ord på det vi driver med. Da det i andre kunstformer lenge har varit en selvfölge at diskutere og reflektere runt uttrykk og förmiddling, har det faktum at dansen utgår fra kroppen som uttrykksmiddel,virket som en grund för at ikke blande inn ord. För meg blir det ytterligare en bekräftelse på at kroppen (og ofte da kvinnokroppen) har blivit og blir sett på som objekt, og dermed skilles fra intellektet förnuftet og verbal reflektion. Dansekunsten er i hög grad dominert av kvinnor, og det er min övertygelse at det på lik linje med alle andre områder gjort at språket og ytrringerne tagit lenger tid på seg i en kunstform der kvinner varit överrepresentert, og der kroppen, som i mange sammanhanger blir skilt fra hode er det bärande uttrykket. Det at vårt samfund fortsatt viler på patriarkala strukturer, hvor mannen fremstills som subjekt og kvinnen som objekt, er det enligt min mening ingen tilfeldighet at det også påvirker hvordan vi ser på og og vurderer ulike kunstneriske uttrykk ,og om de skal reflekteres rundt, og vare en del av samfundet og samfundsdebatten i stort.
  Da jeg i 2005 startet min utdannelse ved Skolen for Samtidsdans begynnet jeg för förste gang og integrere ord og stemme inn i dansen min. För hade jeg danset, jeg hade synget og jeg hade snakket, uten at la de ulike uttrykken påvirke varann og bli en helhet. Da jeg mer og mer erfarte og blev mer og mer bevisst runt hvordan de ulike uttrykken samhandlet med varann, så begynnte jeg mer og mer at også förstå meg selv som danser. Jeg såg klart at det ikke gikk an å skille kropp og hode, da alle mine erfaringer/fölelser og hela det menneske jeg er ferger det uttrykk som kommer frem. Det var en befrielse som gjorde at jeg blev mer i stand til å ta selvstendige valg, og annerkenne ordet og reflektionen runt det jeg gjorde med kroppen som en nödvändighet i min fysiske praksis som danser. Jeg kunne se ting utenifra i höyre grad, og på så vis opplevte jeg meg selv som mer aktiv, nysjerrig og utforskende. En naturlig förlängning av det har varit et större engangemng i samfundet som helhet, og en önske om at mitt kunstneriske virke som dansekunstner også skal vare en av mange stemmer inn i
  den tiden vi lever i.
  Emilie Dahlén, 3 november 2012

 2. Brynjar Åbel Bandlien

  Hei Marte. Hei Emilie. Hei Framtidsdansere.

  Veldig bra innlegg!
  Jeg vil bare anbefale en dansekunstner til som vet å sette ord på det som skjer når vi gjør det vi gjør.
  Yvonne Rainer, fra Judson church generasjonen i New York på 60 tallet har skrevet to bøker (minst):
  The Mind Is A Muscle og Feelings Are Facts. Jeg anbefaler Rainer fordi hun nokså uredd stoler på
  sin egen oppfattelse av tingenes tilstand og tør uttrykke det på en veldig nedpå måte. Veldig bra!

  Brynjar

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *