Raising disagreement / Å heve uenighet

mai 11, 2014 by

Dans. Et sted, 2014

The discussion

The festival had an academic/exploratory part. This manifested itself as a series of discussions that I curated.

My aim was to facilitate a concept specifically focusing on discussion as a form of communication, rather than a seminar or a workshop setting. I wanted to give the possibility to nurture non-hierarchical, impulsive and deep conversation between different artists and disciplines, with no other tools than our own experience, reflections and voices.

I invited Lucy Cash (UK), filmmaker and artist, Sabine Popp (N), visual artist, and Fredrik Longva (N), theatre director, in order to achieve an interdisciplinary base for the discussions.

My goal was to move and stretch ideas about working with site, keeping it wide and complex. Searching for questions and new thoughts rather than conclusions.

Fragmented impressions from the discussions

Us. Our expertise.

Raising disagreement.

Big thoughts.

Sparking thoughts for ways of practising and manoeuvring as an artist that are intricate, toilsome, unfinished, unclear and radical.

Intricate, toilsome, unfinished, unclear and radical because the easy, finished, clear and conventional ideas and ways are not always useful in order to develop and further art practise.

How do we use language, how do we talk about site, about working with site?

How does my presence in, and knowledge of the history/herstory of working with site affect my practise and how I describe my work?

Intervention, land art, public art, site-sensitive, site–specific, site-opportunistic?

The degree of site–specificity in the work.

Making large and new ideas audible.

Nonlinear, non-narrative art.

Clearly different and individual stands and projects.

And finally, YES to difficult questions, and how well do we treat the art itself?

***

Diskusjonen

Festivalen hadde også en faglig/utforskende del, den bestod av en serie diskusjoner som jeg kuraterte.

Jeg ønsket å legge til rette for et konsept som fokuserte spesifikt på diskusjon som kommunikasjonsform, heller enn en seminar, eller en workshop setting. Jeg ville gi muligheten til å pleie ikke-hierarkisk, impulsiv og dyp samtale mellom forskjellige kunstnere og disipliner, uten andre verktøy enn våre egne erfaringer, refleksjoner og stemmer.

Jeg inviterte Lucy Cash (UK), filmskaper og kunstner, Sabine Popp (N), billedkunstner, og Fredrik Longva (N), teaterregissør for å oppnå en tverrfaglig base for diskusjonene.

Målsetningen min var å flytte og strekke ideer om det å arbeide med sted, og holde samtalen vid og kompleks. Å lete etter spørsmål og nye tanker istedenfor konklusjoner.

Fragmenterte inntrykk fra opplevelsen

Oss. Vår kompetanse.

Å heve uenighet.

Store tanker.

Å gi liv til tanker om måter å praktisere og manøvrere som kunstner som er intrikate, møysommelige, uferdige, uklare og radikale.

Intrikate, møysommelige, uferdige, uklare og radikale fordi de lette, ferdige, klare og konvensjonelle ideene og måtene ikke alltid er så nyttig for å kunne utvikle og ta kunstpraksis videre.

Hvordan bruker vi språk, hvordan snakker vi om sted, om å jobbe med sted?

Hvordan påvirkes min praksis, og hvordan jeg beskriver arbeidet mitt av min tilstedeværelse i, og kunnskap om historien til det å jobbe med sted?

Intervensjon, land art, offentlig kunst, stedssensitiv, stedsspesifikk, stedsopportunistisk?

Graden av stedsspesifisitet.

Å gjøre store og nye ideer hørbare.

Ikke lineær, ikke narrativ kunst.

Helt tydelig forskjellige og individuelle ståsteder og prosjekter.

Og til slutt, JA til vanskelige spørsmål, og hvor bra behandler vi egentlig selve kunsten?

_______________________________________________________________________________________________________________________

Av Mai Veronica Lykke Robles Thorseth, 
skrevet i forbindelse med Dans. Et sted (2014), en mønstring for stedsspesifikk dansekunst arrangert av Bergen Dansesenter, i samarbeid med kunsthuset Wrap.

Related Posts

Tags

Share This

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *